AUTO J & J Travel Agency s.r.o.
si vám dovoluje představit a nabídnout vynikající prostředek preventivní ochrany pneumatik.

ULTRASEAL,
byl vyvinut v USA pro potřeby NASA. Od r.1975 je úspěšně komerčně využíván v USA a v současnosti ve více jak 142 zemí světa, včetně zemí evropské unie.

ULTRASEAL,
byl v České republice testován ve státní zkušebně IGTT a.s. ve Zlíně a získal Osvědčení o technické způsobilosti č. 2623.

ULTRASEAL,
jak bylo prokázáno, umožňuje uživatelům enormně snížit náklady, pracovat s vyšší účinnosti a provozní spolehlivosti. Navíc podstatnou měrou přispívá ke zvýšení bezpečnosti těchto vozidel.

Zveme Vás proto, aby jste poznali tento mimořádně schopný výrobek, který vzal svět útokem a způsobil revoluci ve svém oboru.